Du är här: Hem » Flyghistorik » ATS / SMHI

Den 1 juli 1939 förstatligades all civil flygledning och samlades i en organisation, en enhet inom Kungliga Väg och vattenbyggnadsstyrelsens järnvägs- och luftfartsbyrå. Personalen inom flygledningen uppgick då till 12 personer.

De första militära flygledarna, som då kallades trafikledare, började anställas på flottiljerna 1942. De hade tidigare varit piloter.

Affärsverket Luftfartsverket bildas 1947.

 

1966 tillsasttes den statliga utredningen Flygtrafikledningskommitén, FTK som tog ett helhetsgrepp om flygtrafiktjänstens utveckling. Dess förslag ledde fram till ett beslut i rksdagen 1973. Resultatet blev bland annat följande:

  • All flygtrafiktjänst, både civil och militär, samlades från och med 1978 i en gemensam organisation i Luftfartsverket. detta var en mycket framsynt lösning, som fortfarande är unik i Europa.
  • En gemensam utbildning för alla flygledare vid den nya flygtrafikledningsskolan SATSA, Swedish ATS Academy, som startade 1974

  • Sedan 2011 är marknaden för flygtrafikledning i Sverige avreglerad. När avtalet med statliga LFV gick ut 31 december 2013 gjorde fem flygplatser en gemensam upphandling som vanns av den privata aktören ACR-Sweden. Torntjänsten i Jönköping bedrivs med samma personal som tidigare. Avtalet gäller för fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.