Du är här: Hem » Flyghistorik » Helikopterpolis

Polishelikopter på Jönköpings flygplats

Första basering på Jönköpings flygplats skedde den 21.6 1967. En Bell 47 G 2 SE-HAL inhyrd från Ostermans Aero hämtades på Bromma flygplats i Stockholm av polisinspektör Lars-Ola Lengqvist. Rikspolisstyrelsen hade då hyrt 2 rum i stationsbyggnaden . Persedelskåpen var uppställda i korridoren. Tvätt och duschrum delades med övrig personal.

Första baseringen var en s.k sommarkommendering som slutade den 1 oktober och Lengqvist fick under tiden fram till nästa kommendering i Jönköping tjänstgöra på helikoptern i Göteborg Torslanda. Helikoptern återlämnades till Ostermans. Besättningen under sommarkommenderingen utgjordes av  en polisman Lars-Ola Lengqvist och en inlejd pilot från helikopterskolan i Boden .

20.6 1968 återupptogs baseringen i Jönköping med polisens egen helikopter en Bell 47 G 4. Det blev nu en fast basering med 3 polispiloter. Flygningarna skedde dels med Bell 47 G4 samt tidvis med Bell 206 Jet Ranger. Fram till 1.12 1972 utfördes flygningarna mest med bensindrivna helikoptar av modell 47 G 4 o G 5  därefter med Bell 206 Jet o Long Ranger.

Under vår tid på Jönköpings flygplats har vi varit inhyrda i ett flertal lokaler. En tid tillbringade vi i provisoriska lokaler i en uppställd kontorsbarack mellan huvudbyggnaden o hangaren. Här delade vi byggnaden med den värnpliktiga brandstyrkan. Helikoptern var placerad i stora hangaren där även Sydaero och en del privata flygplan garagerades. Hangaren var vintertid  kall så för att värma upp oljetråget på vår hkp monterade vid upp en byggfläkt på ställning utanför hangaren. Genom hål i hangartaket leddes värmen in till helikoptern.

Våren 1983 påbörjades bygget av vår nya hangar öster om stora hangaren. Vi fick då möjlighet att deltaga i planeringen av våra utrymmen. Under tiden då byggnaden uppfördes var vår personal under en kortare tid på instrumentflygningskurs  så många planeringsförslag skickades via fax till LFV:s kontor på Sturup där vi kunde godkänna eller ändra förslagen. Ledningen på flygplatsen i Jönköping var mycket tillmötesgående när det gällde planeringen av hangar o kontorsutrymmen. Det var helt underbart att efter många år få flytta in i nya  o ändamålsenliga lokaler. I byggnaden  var även Liljegren på BP, El verkstaden, snickeriet och flygplatsledningen  inhysta. Vi hade alltid en väldigt god kontakt med all personal på LFV.

Det geografiska område som löd under vårt ansvar var Jönköpings, Östergötlands, Kronobergs o Kalmar län. Därutöver kunde vi vid behov sättas in på andra platser i hela landet. Mycket flygtid lades ut på trafikövervakning men vi togs i anspråk även för andra uppgifter såsom spaning efter försvunna personer o brottslingar , kontroll av militära förråd, insatser med polishundar, eskort av statsöverhuvuden och penningtransporter, tillsyn av kärnkraftverk samt ambulanstransporter. Under viss tid hade vi ett gott samarbete med Vägverket vid projektering av nya vägar. Personal från vägverket var då med och videofilmade de områden där ny väg skulle anläggas.

Vintertid ombaserades ofta helikoptern till Västervik för att ombesörja ambulanstransporter i skärgården över både Östergötlands och Kalmar län. Flygningarna utfördes både under dager o mörker. Ambulansflygningarna var ofta mycket krävande eftersom de utfördes med 1 pilotsystem. Vid sin sida hade piloten ingen hjälp med navigeringen eftersom det var sjukhuspersonal som följde med på dessa uppdrag. Ingen GPS fanns vid denna tid att tillgå. Endast 3 s.k nödpejlar fanns utplacerade i skärgården. Efter landning fick vi ofta hjälp av öbefolkningen med att bära fram patienten till helikoptern eftersom terrängen ibland var svårframkomlig. Varje höst genomförde vi rekognoseringsflygningar till landningsplatserna eftersom det under vår bortavaro kunde tillkomma elledningar som dragits över vår landningsplats. Efter landning på taket till Västerviks sjukhus vidtog ett annat problem. Heliporten saknade nämligen hiss ner till akutmottagningen varför patienten måste bäras på bår nedför en brant trappa. En kvinna som vi ofta fick transportera till sjukhuset var räddare för att bäras nedför trappan än att flyga med helikoptern. Så istället för att bäras på bår hasade hon sig ner för trappan på ändalykten.

Den enligt vår och mångas uppfattning rätta platsen för basering av helikopter  ändrades genom att baseringen i Jönköping lades ner i november mån 2001 och flyttades till Östersund.

 

Ax 6015

Ax 6020 A_1

Ax 6020 B_1

Ax 6020 C

 

Ax 6021

Janne Hedberg