Du är här: Hem » Flyghistorik » Optiska flygfyrar

Optiska flygfyrar.

1932 togs ett regeringsbeslut om att bygga en flygled mellan Stockholm och Malmö för nattpostflyget. Man gjorde prov med olika typer av fyrar och tog sen ett beslut att köpa in elektriska roterande flygfyrar av fabrikatet AGA.

Utdrag från: Utredning Rörande Reguljär Luftfart samt Luftfartsmyndighetens Organisation, Nov 1934.

Fyren har en ljusstyrka av 1.9 milljoner Heffnerljus och har en räckvidd av 60 - 70 km i klar sikt.

27 fyrar placerades ut med ett inbördes avstånd av 20 - 30 km, sträckningen följer ungefär nuvarande E4. Samtidigt anlades ett antal hjälpflygfält med ca 10 mil avstånd.

På 1940-talet hade radiotekniken utvecklats och man började använda långvågsfyrar, NDB:er, för navigation. Så småningom släcktes de optiska fyrarna ner.

Bo Justussons har på sin hemsida mycket information om flygfyrarna i Sverige.

http://www.justus2.se/flyg/flygfyrar/index.htm