Du är här: Hem » Flyghistorik » Flygfrakt

Kort historik om Flygfraktåkeriet - Bo Tommy Peterssons Åkeri

1970 anställdes jag, Bo Tommy Petersson, inom ASG (AB Svenska Godscentraler) som då hade sin terminal vid Munksjön, där högskolan ligger numera och dåvarande granne med JMW (Jönköpings Mekaniska Verkstad).

Min uppgift var att ta hand om utrikesgods och förtullning. En del av godset var flyggods, som hämtades hos leverantör/kund för transport till Axamo flygplats.

Transporten gjordes med en VW-Pickup, ägd av ASG. Åke Lindahl, då anställd vid Linjeflyg, vidarebefordrade godset.

Vid ett möte, maj 1971, med då nytillträdde disponenten Sture Ling samt Anders Abrahamsson, erbjöds jag att överta frakten i egen regi och startade flygfraktåkeriet - Bo Tommy Peterssons Åkeri.

Flygfrakten ökade stadigt och jag såg det som en utmaning, med eget åkeri baserat på avtal och kontrakt med ASG. Åke Lindahl var nu anställd av ASG, som ansvarig för flygfrakt och var stationerad på Axamo flygplats med eget kontor.

Samtidigt med ASG:s flytt till nya terminalen på Solåsen, fick jag trafiktillstånd och åkeriet registrerat, detta efter att ha övertagit ett åkeri i Gränna.

Första lastbilen i det nystartade åkeriet var en ny Hanomag F 66 med 3,5 ton lastkapacitet, lackerad i ASG:s färger och utrustad med kommunikationsradio.

ASG flygfrakt hade nu fått en lagerlokal i hangaren på flygplatsen, som betjänades med en el.truck. Kontoret bemannades utöver Åke Lindahl av Florence Ek och Bengt Sahlin.

Godsmängden hade en stor ökningstakt och de största kunderna var Husqvarna AB, JMW samt Svenska Fläktfabriken.

Man lastade godset på morgonen i hangaren på flygplatsen. Därefter till tullen och utkörning till kund. Efter kl. 13.00 var hämtning hos kund för att vara på Axamo senast kl. 16.30.

Lastkapaciteten på flygplanen till Köpenhamn var begränsad, vilket ledde till att flygfraktåkeriet fick köra gods till andra flygplatser såsom Kungsängen i Norrköping och Torslanda i Göteborg. Bilen fick då ett flightnummer. Dessa extra körningar utfördes kvälls- och nattetid.

Den ökande mängden gods ledde till att flygfraktåkeriet utökade med en bil,  Volvo F 85, detta för att på ASG:s uppmaning serva en nu linje, Axamo-Anderstorp-Värnamo-Axamo. Min bror körde och ansvarade för Värnamolinjen.

1975 införskaffades ytterligare en bil, International Pickup, tänkt för snabba transporter samt linjen Axamo-Hjo-Tibro-Axamo.

1977 överläts flygfraktåkeriet Bo Tommy Peterssons Åkeri till Rosenlunds Åkeri AB med allan Gustavsson i spetsen.

 

Kort historik om min tid som anställd vid ASG Flygfrakt -  Florence Carlsson.

År 1972 blev jag tillfrågad av en släkting till mig, Anders Abrahamsson, ASG, Jönköping, om jag var intresserad av en anställning vid ASG Flygfrakt vid Jönköping flygplats.

Efter några år som hemmafru verkade det lockande att börja arbeta igen. Så jag tackade ja och började därmed min anställning den 2/2 1972 som sekreterare på avdelningen för inrikes avgående och ankommande flygfrakt, Jag började med halvtid, 50%. Dessutom arbetade Åke Lindahl som chef samt Bengt Sahlin.

Vi hade två kontorsrum i dåvarande flygplatsbyggnaden, Åke ett eget rum och Bengt och jag delade rum i det andra. Min uppgift i början var att skriva ut fraktdokument för avgående gods. Med åren utökades mina arbetsuppgifter med brev- och offertskrivning, redovisning och kundkontakter samt ibland kundbesök.

Vid denna tid ökade användningen av flygtransport av gods kraftigt, vilket gjorde att vi så småningom fick anställa mer personal. Detta gjorde att vi behövde mer kontorsutrymme, vilket löste sig med fler rum i samma byggnad.

Under 70- och början av 80-talet hade ju charterresandet ökat otroligt. Detta gjorde att vi fick tränga oss fram bland glada förväntansfulla resenärer till SAS och LIN:s diskar för att lämna våra fraktdokument och ibland även mindre paket. Bl a Mallorca var ju det populära resmålet.

Nu hade mängden av gods avgående och ankommande ökat så kraftigt att vi utökade personalstyrkan ytterligare. Till följd att vi måste öka kontorsutrymmet. Efter många diskussioner beslöts att sätta upp moduler, som tillverkades i Småland och som skulle på ett smidigt sätt lösa utrymmesfrågan.

Våra största kunder var Husqvarna AB, Svenska Fläktfabriken, JMW och även Televerket. Sistnämnda företag hade i början av 80-talet, närmare bestämt 1982-83, stora leveranser av snabbtelefoner inrikes, vilket ställde stora krav på oss att få iväg dem snabbt och säkert. Det var ganska små paket, vilka krävde var och ett sitt dokument och adress-lapp. Vi slet så svetten lackade!

Vi hade nu personal som var dels ansvarig för inrikes- och utrikes avgående och ankommande gods samt för ekonomidelen. I receptionen, som även delvis var växel, lämnades mindre avgående paket och även utlämning av ankommande paket. Bl a transporterades hundar per flyg till vilka särskilda burar i olika storlekar måste användas.

Tack vare den nya kontorsbyggnaden, baracken som den av illasinnat förtal kallades, kom vi nu närmare hangaren där ankommande flygfrakt och även avgående kunde förvaras.

Det var en spännande tid med flygfraktens utökning. Vi var ett glatt gäng som arbetade fint tillsammans. Ett minne jag har var, när Arlanda invigde en av sina fraktterminaler (?) 23 september 1983. Vi var inbjudna och nästan hela kontoret flög på kvällen till Bromma fvb till Arlanda och invigningsfesten. Det var hålligång hela natten med Carola, Calypso, mat och dans och högt tryck!

De första åren gick nästan allt gods med flyget från Jönköping tack vare kapaciteten på planen DC 9:or och Fokker. Men med åren ersattes dessa flygplan av mindre typ, vilket även minskade fraktgodsutrymmet. Därför utökades transporten av flyggodset med körning till Torslanda flygplats varje dag. Ibland även till Norrköping och Kungsängens flygplats.

1985 var emellertid min tid som anställd på ASG Flygfrakt slut.

Från att vi den 2 februari 1972 var 2½ personal har jag varit med om i stort hela uppbyggnaden av kontoret till 16 anställda när jag slutade. Den 12 juli var sista dagen på en fantastisk tid som sekreterare och litet allt i allo på vårt kontor. Det var med stort vemod jag lämnade Axamo flygplats men jag lämnade även Jönköping för att flytta samman med kärleken, som väntade på mig i Åby utanför Norrköping.