Du är här: Hem » Flyghistorik » Luftfartsverket

Lfv loggor
Den 1 juli 1936 omvandlades den dåvarande Järnvägsbyrån till en kombinerad Järnvägs och luftfartsbyrå  under Kungliga Väg- och vattenbyggnadstyrelsen.
I den ingick  personal som hade fackkunskap vad gällde anläggning av flygfält och flygleder.
Ett nytt ämbetsverk under kommunikationsdepartementet, Kungliga Luftfartsstyrelsen, bildades 1 juli 1945.
Den grundläggande organisationen kom att bestå av fyra avdelningar, nämligen luftfartsinspektionen, trafikavdelningen, marktjänstbyrån samt kanslibyrån.

Jönköping flygplats blev en av 18 flygplatser som drevs av Luftfartsverket fram till 2005 då utförsäljningen av ett antal mindre flygplatser startade.

 

Swedavia looga

Sedan 1 januari 2010 finns statens flygplatser i  bolaget Swedavia som från och med 2013 kommer att bestå av tio flygplatser.